Năm Bảy Bảy (NBB) chấp thuận cho Công ty con của CII nâng sở hữu lên 45,43% vốn điều lệ

Năm Bảy Bảy (NBB) chấp thuận cho Công ty con của CII nâng sở hữu lên 45,43% vốn điều lệ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Vừa bán vốn và đổi cách toán trong năm 2022, Công ty con của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (mã CII – sàn HoSE) lại muốn nâng sở hữu trở lại tại CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB - sàn HoSE).

Ngày 8/2, Năm Bảy Bảy đồng ý đối với việc chào mua công khai 500.000 cổ phiếu NBB của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII để nâng sở hữu của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII và các bên liên quan lên tới 45,43% vốn điều lệ.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII được thành lập ngày 19/1/2006, người đại diện pháp luật là Phùng Văn Hiền và có địa chỉ tại số 191 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, TP. HCM.

Điểm đáng lưu ý, tính tới 31/12/2022, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (mã CII – sàn HoSE) sở hữu 89,3% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII và ghi nhận là đầu tư vào công ty con.

Thêm nữa, tính tới 31/12/2022, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM cũng đang sở hữu 37,52% vốn điều lệ tại Năm Bảy Bảy và ghi nhận là công ty liên kết (đầu năm CII ở hữu 65,32% vốn tại Năm Bảy Bảy và ghi nhận đầu tư vào Công ty con).

Bản chất giao dịch này là CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM thông qua công ty con là Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII để nâng sở hữu trở lại Năm Bảy Bảy sau khi vừa bán giảm sở hữu trong năm 2022 để chuyển từ Công ty con sang công ty liên kết và ghi nhận lãi đột biến từ bán vốn khi thay đổi cách hạch toán đơn vị thành viên.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2022, Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu đạt 176,19 tỷ đồng, tăng 23,57 lần so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 15,64 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 21,85 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 40,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 21,48 tỷ đồng lên 74,05 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 5,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 2,36 tỷ đồng lên 43,05 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 55,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 23,7 tỷ đồng lên 66,73 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 4%, tương ứng giảm 0,46 tỷ đồng về 11,07 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, Công ty ghi nhận lỗ 3,75 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1,99 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty chỉ thoát lỗ trong quý IV chủ yếu do ghi nhận doanh thu tài chính.

Lũy kế trong năm 2022, Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu đạt 466,36 tỷ đồng, giảm 17,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 17,73 tỷ đồng, giảm 94,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Công ty dự kiến tổng doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 102 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, Năm Bảy Bảy đã không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, chỉ đạt 17,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/2, cổ phiếu NBB tăng 150 đồng lên 12.950 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan