Năm Bảy Bảy (NBB) dự kiến dùng toàn bộ cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã chứng khoán NBB - sàn HOSE) thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.
Năm Bảy Bảy (NBB) dự kiến dùng toàn bộ cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

Theo đó, doanh nghiệp sử dụng toàn bộ 22.225.740 cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 25:7, cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu sẽ nhận thêm 7 cổ phiếu thưởng.

Được biết, số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng và thực hiện sau được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trước đó, doanh nghiệp công bố báo cáo quý I/2021 với doanh thu thuần hơn 162 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 32,39 tỷ đồng, tăng mạnh so với số lãi hơn 5 tỷ đồng trong quý I/2020. Như vậy, 3 tháng đầu năm, NBB mới hoàn thành 11,6% kế hoạch về doanh thu và 7,2% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Xét về dòng tiền trong quý I/2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 92,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 154 tỷ đồng. Để bù đắp dòng tiền kinh doanh âm, doanh nghiệp đã huy động dòng tiền tài chính dương 103,1 tỷ đồng, chủ yếu là đi vay ròng tăng thêm.

Tính tới 31/3/2021, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của NBB tăng thêm 103,2 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 19,9% so với đầu năm lên 621,8 tỷ đồng và chiếm 14,6% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 438,3 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 183,5 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/6, cổ phiếu NBB tăng 500 đồng lên 27.200 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan