NET: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (35%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty Cổ phần Bột giặt NET (NET - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/10/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2023

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện : 35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng)

- Thời gian thực hiện : 19/10/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bột giặt NET - địa chỉ: Đường D4, KCN Lộc An - Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam; Thời gian: từ 8h sáng đến 16h00 các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật), bắt đầu từ ngày 19/10/2023.