Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Vietinbank (CTG – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 27/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường trung tâm – Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietinbank, thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.