Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 23/04/2024.

- Địa điểm thực hiện: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.