Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank (VCB – HOSE)

Thời gian tổ chức: Ngày 27/4/2024.

Địa điểm thực hiện: Hội trường Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VCB, khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.