Ảnh Internet

Ảnh Internet

Ngày 11/9, IJC trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 8%

(ĐTCK) Ngày 21/8 tới, Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật (IJC) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2016 tỷ lệ 8% bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/8. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến 11/9.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017, IJC đạt 333 tỷ đồng doanh thu, tăng 152%; lợi nhuận sau thuế 93 tỷ đồng, gấp 9,3 lần so với cùng kỳ năm 2016.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, IJC đạt 490 tỷ đồng, tăng 93,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 109 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc 6 tháng, IJC hoàn thành lần lượt 56,3% và 62,2% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đề ra. Năm 2017, IJC dự kiến cổ tức tối thiểu tỷ lệ 10%.

Tin bài liên quan