Đại lộ Vinh - Cửa Lò (đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 994/QĐ-UBND-CN ngày 3/3/2010 và phê duyệt điều chỉnh ngày 2/5/2012) có tổng mức đầu tư 4.157 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước với quy mô dài 10,832 km, theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị.

Đại lộ Vinh - Cửa Lò (đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 994/QĐ-UBND-CN ngày 3/3/2010 và phê duyệt điều chỉnh ngày 2/5/2012) có tổng mức đầu tư 4.157 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước với quy mô dài 10,832 km, theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị.

Nghệ An đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Văn bản số 5785/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và các chủ đầu tư, ban quản lý dự án yêu cầu đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Theo đó, văn bản của UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh giao hết số vốn còn lại năm 2019 theo đúng quy định.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, tính đến tháng 8/2019, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công Nghệ An đạt 54,48% kế hoạch.  Nghệ An cũng đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện các dự án lớn có vốn đầu tư công như: Dự án Đường giao thông nối Vinh – Cửa Lò (giai đoạn 1), cầu Cửa Hội qua sông Lam, các dự án tại Cảng Hàng không Quốc tế Vinh, Cảng Cửa Lò, dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn tỉnh Nghệ An...

Giao Sở Tài chính nhập dự toán trên hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc kịp thời, đầy đủ; đồng thời chỉ đạo các chủ đầu tư làm thủ tục thu hồi vốn ứng trước kế hoạch với Kho bạc Nhà nước để có cơ sở kiểm soát và làm thủ tục thu hồi vốn ứng trước kế hoạch đảm bảo theo đúng quy định.

Giao các ngành, các cấp chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương xử lý dứt điểm đối với những dự án còn có vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu thi công xây dựng; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt thiết kế, dự toán, các thủ tục đấu thầu…; đẩy nhanh tiến độ đấu thầu và ký hợp đồng gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản để giải ngân vốn sớm, không để dồn thanh toán vào cuối năm.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu đến tháng 9/2019, giao các ngành, các cấp rà soát khả năng giải ngân của từng dự án để đề xuất việc điều chuyển vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân hết sang các dự án có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn năm 2019 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tin bài liên quan