Nhà Khang Điền (KDH): Vừa phát hành trái phiếu được 6 tháng, công ty đã phải mua lại 100 tỷ đồng

Nhà Khang Điền (KDH): Vừa phát hành trái phiếu được 6 tháng, công ty đã phải mua lại 100 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã chứng khoán KDH - sàn HOSE) thông báo kết quả mua trái phiếu trước hạn.

Theo đó, công ty vừa mua lại 100 tỷ đồng trái phiếu trước hạn trong tổng 400 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành, sau khi mua lại công ty còn 300 tỷ đồng trái phiếu trong đợt phát hành, ngày thực hiện mua lại là 14/12/2021.

Được biết, đợt trái phiếu này mới được phát hành ngày 14/6/2021, kỳ hạn 4 năm và đáo hạn ngày 14/6/2025. Như vậy, mặc dù mới phát hành kỳ hạn 4 năm nhưng chỉ sau 6 tháng phát hành, công ty đã mua lại 100 tỷ đồng trái phiếu, chiếm 25% tổng lượt phát hành.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, KDH ghi nhận doanh thu đạt 1.199,26 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 316,68 tỷ đồng, lần lượt giảm 31,7% và 12,5% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 12,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 66,87 tỷ đồng về 477,21 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 22,7%, tương ứng tăng thêm 4,98 tỷ đồng lên 26,92 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 24,8%, tương ứng giảm 14,93 tỷ đồng về 45,38 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, KDH ghi nhận doanh thu đạt 3.147,74 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 789,88 tỷ đồng, lần lượt giảm 2,9% và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, KDH đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.200 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty mới hoàn thành được 65,8% kế hoạch năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính âm 854,13 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 1.180,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 25 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.895,2 tỷ đồng, chủ yếu do tăng vay nợ và phát hành cổ phiếu. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm công ty đã phải huy động dòng tiền tài chính bên ngoài để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh chính.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/12, cổ phiếu KDH tăng 2.000 đồng lên 50.400 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan