Ông Lê Chí Hiếu

Ông Lê Chí Hiếu

Nhà Thủ Đức (TDH): Ông Lê Chí Hiếu làm đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lãnh đạo tại CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Mã chứng khoán TDH - sàn HOSE) xin từ nhiệm.

Theo đó, công ty vừa nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của ông Lê Chí Hiếu với lý do tình hình sức khỏe không được tốt và đồng thời ông Hiếu cũng sẽ rút khỏi HĐQT từ ngày từ nhiệm.

Ở một diễn biến khác, ông Lê Chí Hiếu cũng làm đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT tại CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (Fideco, mã chứng khoán FDC – sàn HOSE) với lý do tương tự. Được biết, tính tới 31/12/2021, TDH đang sở hữu 13,9% vốn điều lệ tại Fideco và ghi nhận đầu tư vào công ty liên kết.

Ông Hiếu sinh năm 1957, trình độ Tiến sỹ Quản trị kinh doanh và bắt đầu làm chủ tịch TDH từ năm 2001 tới nay. Bên cạnh đó, ông là Chủ tịch HĐQT tại Fideco từ tháng 4/2019 tới nay.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2021, TDH ghi nhận doanh thu là âm 14,74 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 44,98 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 778,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 37,96 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 187,39 tỷ đồng về âm 184,9 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 147,95 tỷ đồng về âm 145,75 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 135,8 tỷ đồng lên 142,1 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận âm 263,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu giảm 98% về 16,39 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 715,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 379,48 tỷ đồng. Do đó, lỗ lũy kế của Công ty tính tới 31/12/2021 đã là 611,5 tỷ đồng và bằng 54,3% vốn điều lệ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/2, cổ phiếu TDH tăng 750 đồng lên 11.750 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan