Nhà Thủ Đức (TDH): Tiếp tục lỗ trong năm 2021, nâng lỗ lũy kế lên 611,5 tỷ đồng

Nhà Thủ Đức (TDH): Tiếp tục lỗ trong năm 2021, nâng lỗ lũy kế lên 611,5 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Mã chứng khoán TDH - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính riêng quý IV/2021.

Theo đó, trong quý IV/2021, TDH ghi nhận doanh thu là âm 14,74 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 44,98 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 778,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 37,96 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 187,39 tỷ đồng về âm 184,9 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 147,95 tỷ đồng về âm 145,75 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 135,8 tỷ đồng lên 142,1 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận âm 263,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu giảm 98% về 16,39 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 715,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 379,48 tỷ đồng. Do đó, lỗ lũy kế của Công ty tính tới 31/12/2021 đã là 611,5 tỷ đồng và bằng 54,3% vốn điều lệ.

TDH ghi nhận phạt thuế 257,65 tỷ đồng trong năm 2021.

TDH ghi nhận phạt thuế 257,65 tỷ đồng trong năm 2021.

Điểm đáng lưu ý, trong năm 2021, Công ty ghi nhận chi phí khác gồm phạt thuế lên tới 257,65 tỷ đồng so với cùng kỳ không có.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của TDH giảm 64,3% so với đầu năm về 1.301,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu dài hạn đạt 394,9 tỷ đồng, chiếm 30,3% tổng tài sản; tài sản tài chính dài hạn đạt 347,5 tỷ đồng, chiếm 26,7% tổng tài sản; hàng tồn kho đạt 268,9 tỷ đồng, chiếm 20,7% tổng tài sản và các tài sản khác.

Cơ cấu phải thu khác của TDH tính tới 31/12/2021.

Cơ cấu phải thu khác của TDH tính tới 31/12/2021.

Điểm đáng lưu ý, tính tới cuối năm, công ty ghi nhận phải thu đối với các khoản tạm nộp cho cơ quan chức năng Nhà nước là 365,5 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lên tới 392,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, mới đây ngày 19/1/2022, Nhà Thủ Đức nhận được các quyết định của Cục Thuế TP.HCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế với số tiền là hơn 111,4 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/1, cổ phiếu TDH tăng 220 đồng lên 10.200 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan