Ảnh Internet

Ảnh Internet

Nhiệt điện Hải Phòng (HND): Lợi nhuận 2021 sụt giảm mạnh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND - UPCoM) công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 (chưa kiểm toán).

Theo đó, quý IV/2021, HND đạt doanh thu 2.217 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn hàng bán lại tăng 5,3% lên thành 1.896 tỷ đồng khiến cho lợi nhuận gộp chỉ còn 322 tỷ đồng, giảm già nửa so với quý IV/2020. Lợi nhuận sau thuế quý IV/2021 đạt 260 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2021, HND đạt doanh thu 9.026 tỷ đồng, giảm 17,2% so với doanh thu 2020. Lợi nhuận sau thuế 443 tỷ đồng, giảm 70% so với năm 2020.

Tại 31/12/2021, HND có tiền và tương đương tiền đạt 568,2 tỷ đồng, bằng 38,5% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.766 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Nợ phải trả tại 31/12/2021 là 2.475 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 1.327 tỷ đồng và nợ dài hạn 1.148 tỷ đồng.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp HND có doanh thu sụt giảm. Năm 2019, công ty đạt doanh thu 11.301 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.173 tỷ đồng. Năm 2020 doanh thu đạt 10.900 tỷ đồng và lợi nhuận 1.469 tỷ đồng.

HND hiện đang vận hành 2 nhà máy nhiệt điện chạy than là Nhiệt điện Hải Phòng 1 và Nhiệt điện Hải Phòng 2.

HND là công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, ngoài cổ đông chi phối nắm 51% là Tổng công ty Phát điện 2 thì công ty còn có 3 cổ đông lớn nữa là Tổng công ty SCIC nắm 9%, CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) nắm 26% và Tổng công ty Điện lực TKV nắm 7,2%.

Chốt phiên 14/1, cổ phiếu HND đứng ở mức giá 19.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan