Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) chốt cổ tức tiền năm 2019

Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) chốt cổ tức tiền năm 2019

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Mã chứng khoán: QTP – sàn UPCoM) công bố chi trả cổ tức năm 2019.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 2%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 200 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 19/11 và ngày thanh toán 09/12. Như vậy, với 450 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi tổng 90 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 6.743,3 tỷ đồng, giảm 8,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế là âm 39,9 tỷ đồng, cùng kỳ dương tới 264,7 tỷ đồng.

Được biết, năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch với tổng doanh thu 9.813,04 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 350,57 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp cách rất xa kế hoạch lợi nhuận năm và rất khó có thể hoàn thành kế hoạch này.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, điểm tích cực là dòng tiền hoạt động kinh doanh chính vẫn dương 2.039,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 1.508,2 tỷ đồng. Nhờ dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương, trong kỳ doanh nghiệp đã trả bớt được 1.440,3 tỷ đồng nợ vay.

Tính tới 30/9/2020, tổng tài sản giảm 12% về 9.647,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định là 6.193,9 tỷ đồng, chiếm 64,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 1.561,2 tỷ đồng, chiếm 16,2% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính là 1.237,6 tỷ đồng, chiếm 12,8% tổng tài sản…

Đóng cửa phiên sáng ngày 09/11, cổ phiếu QTP đóng cửa giá tham chiếu 10.300 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan