Nhiều doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu

Nhiều doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu

(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco (DBC) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào ngày 7/4 tới. Ðợt trả cổ tức bằng cổ phiếu lần này, Dabaco dự kiến phát hành hơn 13,66 triệu cổ phiếu, trả cổ tức bổ sung năm 2018 (5%) và trả cổ tức năm 2019 (15%).

Bên cạnh đó, Công ty tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương đương số tiền 45,5 tỷ đồng.

Nguồn vốn chi trả từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 và năm 2019. Sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng lên gần 1.005 tỷ đồng.

Năm 2019, Dabaco đạt 7.187 tỷ đồng doanh thu, tăng 7,7%; lợi nhuận sau thuế 305 tỷ đồng, giảm 15,3% so với năm 2018; lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3.482 đồng (năm 2018 là 4.350 đồng).

Công ty hoàn thành 70% kế hoạch doanh thu và 85% kế hoạch lợi nhuận, do dịch tả lợn châu Phi bùng phát. Tính đến hết năm 2019, Dabaco có hơn 348 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, hơn 418 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 1.346 tỷ đồng trong Quỹ đầu tư phát triển.

Năm 2020, kỳ vọng vào sự phục hồi ổn định của ngành chăn nuôi lợn và các dự án mới đi vào hoạt động, Dabaco đặt mục tiêu đạt trên 13.000 tỷ đồng doanh thu và 457 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa có thông báo phát hành hơn 21,16 triệu cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2018 - 2019 (10/2018 - 9/2019) với tỷ lệ 5%, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 211 tỷ đồng. Nguồn vốn để chi trả là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến ngày 30/9/2019 (611 tỷ đồng) theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán niên độ tài chính 2018 - 2019.

Trong niên độ 2018 - 2019, HSG đạt hơn 28.081 tỷ đồng doanh thu và hơn 361 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm lần lượt 18,6% và 11,6% so với niên độ trước.

Niên độ 2019 - 2020, dự báo ngành thép tiếp tục biến động khó lường, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 28.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp lên kế hoạch tiếp tục tái cấu trúc, kỳ vọng nâng cao biên lợi nhuận, nên lợi nhuận sau thuế dự kiến thu về 400 tỷ đồng, tăng 11% so với niên độ 2018 - 2019.

Kết thúc quý I niên độ 2019 - 2020, HSG ghi nhận doanh thu 6.585 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ niên độ trước.

Nhờ giá vốn giảm mạnh nên lợi nhuận gộp trong kỳ tăng 57%, đạt 953 tỷ đồng. Các chi phí được tiết giảm, kết quả lãi sau thuế hợp nhất của quý đầu niên độ tăng gần gấp đôi cùng kỳ, lên 181 tỷ đồng.

Ngày 6/4 tới, Công ty cổ phần Ðầu tư - Kinh doanh nhà (ITC) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 10%, trong đó 5% bằng tiền, 5% bằng cổ phiếu.

Theo đó, Công ty sẽ phát hành hơn 3,4 triệu cổ phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá là 34,3 tỷ đồng, đồng thời chi khoảng 34,3 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt, thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 20/4.

Năm 2019, ITC đạt 451 tỷ đồng doanh thu, giảm 27,5% so với năm 2018; lợi nhuận trước thuế đạt 134,25 tỷ đồng. Kết quả này chỉ hoàn thành 52% kế hoạch doanh thu và 34% kế hoạch lợi nhuận. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm cuối năm 2019 là hơn 158 tỷ đồng.

Thực tế, cách trả cổ tức bằng tiền mặt kết hợp với việc phát hành thêm cổ phiếu đã trở nên phổ biến tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nguồn tiền giữ lại nhờ trả cổ tức bằng cổ phiếu giúp không ít doanh nghiệp có thêm nguồn lực để phát triển, nhưng bản thân việc chia cổ tức bằng cổ phiếu không mang lại lợi trực tiếp cho cổ đông. Chỉ khi nào lợi nhuận giữ lại được tái đầu tư hiệu quả, giúp giá cổ phiếu tăng lên, thì cổ đông mới có lợi.

Tin bài liên quan