Nhiều vi phạm về đầu tư, xây dựng tại 2 khu công nghiệp Lộc Sơn và Phú Hội

0:00 / 0:00
0:00
Không chỉ vi phạm về đất đai, đầu tư, xây dựng, nhiều doanh nghiệp còn nợ phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp tại các khu công nghiệp Lộc Sơn và Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng.

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh tại KCN Phú Hội và KCN Lộc Sơn năm 2022.

Tại cuộc gặp này, theo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, đến nay, tại 2 khu công nghiệp trên có 83 dự án (trong đó có 21 dự án FDI) còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đầu tư là 4.977 tỷ đồng và 119,34 triệu USD, trên diện tích đất đăng ký 172,25 ha. Hiện có 51 doanh nghiệp/dự án (trong đó có 18 dự án FDI) đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh với tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2022 tại 2 KCN là 5.970,85 tỷ đồng. Các sản phẩm chủ yếu là cà phê nhân, cà phê hòa tan, trà atiso, bia, rượu vang, nấm mỡ, rau, củ, quả đông lạnh và sấy khô, nhựa PE, gạch tuynen, hàng may mặc…

Tuy vậy, việc chấp hành nghĩa vụ tài chính về nộp tiền thuê đất, phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp của một số doanh nghiệp chưa đảm bảo, vẫn còn các trường hợp (5 doanh nghiệp) nợ phí sử dụng hạ tầng nhiều năm liền (nợ từ 1 năm đến 7 năm).

Tại KCN Phú Hội, tính đến cuối năm 2021, tổng số tiền nợ phí sử dụng hạ tầng là 314 triệu đồng và 17.909 USD, nợ tiền thuê đất 238 triệu đồng.

Tại KCN Lộc Sơn, tính đến cuối năm 2021, tổng số tiền nợ phí sử dụng hạ tầng là 778 triệu đồng và 8.800 USD, nợ tiền thuê đất 3,078 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, việc chấp hành quy định về báo cáo định kỳ, cung cấp thông tin tình hình hoạt động dự án của một số doanh nghiệp chưa tốt cả về nội dung lẫn thời hạn theo yêu cầu; thực hiện thông báo về tình hình xây dựng, hoạt động sản xuất hoặc ngưng hoạt động của dự án chưa được đẩy đủ và kịp thời, dẫn đến khó khăn cho công tác quản lý nhà nước.

Tại các KCN còn xảy ra trường hợp doanh nghiệp vi phạm về trật tự xây dựng; xây dựng công trình sai phép, không phép; lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà xưởng sai phép, sai mục tiêu đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư được cấp; tiến độ thực hiện dự án của một bộ phận doanh nghiệp còn chậm, chưa đảm bảo theo cam kết và quy định.

Đến nay, tại KCN Phú Hội hiện có khoảng 10 dự án và KCN Lộc Sơn khoảng 6 dự án chậm tiến độ dự án và tiến độ sử dụng đất đối với một phần hoặc toàn bộ diện tích đất được thuê lại, gây lãng phí và không phát huy hết lợi thế của quỹ đất được hưởng ưu đãi đầu tư tại các khu công nghiệp.

Trong lĩnh vực đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho rằng vẫn còn một số doanh nghiệp chưa triển khai thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư như một số dự án chậm tiến độ thực hiện dự án, tiến độ sử dụng đất nhiều năm, có dự án chậm tiến độ một phần trong nhiều năm.

Đó là chưa kể, một số doanh nghiệp chưa chấp hành tốt quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; vẫn còn phát sinh khiếu nại ô nhiễm môi trường; không thực hiện đảm bảo các quy định về sử dụng lao động…

Nguyên nhân của thực trạng trên, theo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, ngoài do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thì công tác quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực tại khu công nghiệp chưa được thực hiện thường xuyên, quyết liệt; kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ, do gặp khó khăn về nguồn kinh phí hàng năm từ ngân sách. Mặt khác, ý thức chấp hành nghĩa vụ tài chính và các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng, lao động, bảo vệ môi trường của một số doanh nghiệp chưa đảm bảo

Ngoài ra, cơ sở hạ tầng tại KCN Phú Hội chưa được hoàn thiện, đặc biệt là hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung chưa được đầu tư xây dựng; ảnh hưởng đến hoạt động bảo vệ môi trường KCN Phú Hội và vi phạm quy định của pháp luật…

Tin bài liên quan