Nhơn Trạch 2 (NT2): Ước tính lợi nhuận quý IV/2021 giảm 49,6% về 102,41 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã chứng khoán NT2 - sàn HOSE) công bố ước tính tình hình kinh doanh năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022.
Nhơn Trạch 2 (NT2): Ước tính lợi nhuận quý IV/2021 giảm 49,6% về 102,41 tỷ đồng

Theo đó, trong năm 2021, Công ty ước tính lợi nhuận sau thuế là 515,1 tỷ đồng, hoàn thành 111,43% kế hoạch. Bên cạnh đó, NT2 còn trả nợ vay nước ngoài đúng hạn với số tiền 519,37 tỷ đồng.

Được biết, trước đó trong năm 2020, Công ty đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 625,24 tỷ đồng, như vậy, với ước tính thực hiện trong năm 2021, ước tính lợi nhuận sau thuế giảm 17,62% so với thực hiện trong năm 2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Công ty công bố lợi nhuận sau thuế là 412,69 tỷ đồng. Như vậy, ước tính lợi nhuận quý IV/2021 đạt 102,41 tỷ đồng, giảm 49,6% so với quý IV/2020.

Được biết, trong năm 2020, Công ty đã thực hiện trả cổ tức với tỷ lệ 20%, năm 2021 dự kiến cổ tức sẽ là 15%.

Trong năm 2022, Công ty sẽ chuẩn bị triển khai công tác tiểu tu và bước sang năm 2023 sẽ là đại tu nhà máy Nhơn Trạch 2.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/12/2021, cổ phiếu NT2 giảm 50 đồng về còn 26.300 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan