Năng lượng là một trong nhiều lĩnh vực mà tỉnh Ninh Thuận đã chú trọng thu hút đầu tư thời gian qua.

Năng lượng là một trong nhiều lĩnh vực mà tỉnh Ninh Thuận đã chú trọng thu hút đầu tư thời gian qua.

Ninh Thuận tìm giải pháp cải thiện môi trường đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
Tỉnh Ninh Thuận tập trung huy động nguồn lực xây dựng, đầu tư hạ tầng giao thông để giải quyết “nút thắt” về giao thông, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư.

Tại Hội nghị chuyên đề về thực trạng và giải pháp cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh trong năm 2023 do UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có đánh giá thực trạng và giải pháp cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, theo ông Trương Văn Tiến, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận, trong thời gian qua, tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tập trung huy động nguồn lực đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư các lĩnh vực có lợi thế.

Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực. Đến cuối năm 2022, quy mô nền kinh tế đạt trên 40.777 tỷ đồng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đạt 68,4 triệu đồng, rút ngắn nhanh khoảng cách chênh lệch so với cả nước (bằng 94,9% trung bình cả nước và đứng thứ 37/63 so với cả nước). Tổng mức đầu tư toàn xã hội tăng nhanh và đạt 29.920 tỷ đồng năm 2022.

Môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Ninh Thuận có nhiều chuyển biến khi kết quả Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 tăng 3,20 điểm, tăng 19 bậc so với năm 2021, đứng thứ 30/63 tỉnh, thành; số doanh nghiệp thành lập mới trong 3 năm (2020-2022) là 1.550 doanh nghiệp chiếm 38,6% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động từ trước đến nay (4.011 doanh nghiệp) với tổng vốn đăng ký 27.644 tỷ đồng.

Tỉnh Ninh Thuận có 73 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn 35.168 tỷ đồng. Hiện nay, có nhiều nhà đầu tư lớn, có uy tín, năng lực đang tìm hiểu, đăng ký đầu tư vào các lĩnh vực tỉnh có lợi thế, nhất là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hóa chất sau muối, hydrogen, điện khí LNG, tổng kho xăng dầu, sân bay, cảng biển, du lịch...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Ninh Thuận vẫn còn một số điểm nghẽn trong môi trường đầu tư kinh doanh cần tháo gỡ như hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ, chậm hoàn thiện; quy mô, chất lượng thu hút đầu tư còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng; quá trình triển khai các dự án của các nhà đầu tư còn chậm…

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng đã trao đổi, chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính về đầu tư nhất là các lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch, cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính…

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh với phương châm “chính quyền phục vụ và đồng hành cùng doanh nghiệp”, thời gian tới UBND tỉnh sẽ tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, trước hết là đầu tư hạ tầng giao thông để giải quyết “nút thắt” về giao thông, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tập trung phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo chuẩn hóa về trình độ, kỹ năng đội ngũ công nhân lành nghề có tác phong công nghiệp; triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động nắm bắt thông tin, tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhanh chóng, hiệu quả hơn, nhằm tạo thêm sự gắn kết, tin tưởng với các doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với tỉnh.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng mong muốn thời gian tới, các hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương để cùng nhau hiến kế cho tỉnh về các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp.

Trong hội nghị, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ký kết quy chế phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Giống Thủy sản và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh về tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác phối hợp, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Tin bài liên quan