Ninh Vân Bay (NVT) quyết tâm “ôm trọn” Công ty Du lịch Dã Hương

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT, sàn HoSE) vừa có chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp của một công ty ngành du lịch.
Lỗ lũy kế của Ninh Vân Bay đã lên tới 72,5% vốn chủ sở hữu.

Lỗ lũy kế của Ninh Vân Bay đã lên tới 72,5% vốn chủ sở hữu.

Công ty mà Ninh Vân Bay nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Dã Hương (Giấy chứng nhận kinh doanh số 0109525615 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 9/2/2021).

Phần giá trị vốn góp của Ninh Vân Bay dự kiến tối đa lên tới 99,5% vốn điều lệ của Công ty Dã Hương.

Ninh Vân Bay ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Dã Hương.

Một trong những nội dung công việc là tìm kiếm và quyết định việc lựa chọn đối tác, lựa chọn thời điểm, thương lượng và quyết định các điều kiện, điều khoản liên quan đến giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp.

Các nội dung bao gồm (nhưng không giới hạn) giá trị vốn góp cụ thể, mức giá chuyển nhượng, phương thức chuyển nhượng, các quyền lợi, nghĩa vụ giữa các bên trong giao dịch chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng phần vốn góp.

Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng được chỉ định người đại diện quản lý phần vốn góp và quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình Công ty Ninh Vân Bay sở hữu phần vốn góp phù hợp với quy định của Công ty Dã Hương và pháp luật hiện hành.

Theo kết quả kinh doanh quý I/2021, Nình Vân Bay ghi nhận doanh thu thuần 42,9 tỷ đồng, giảm mạnh so với 61,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Công ty bị lỗ sau thuế gần 1,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 8,7 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý I/2021, lỗ lũy kế của Ninh Vân Bay lên tới hơn 656 tỷ đồng, theo đó Công ty đã bị lỗ 72,5% vốn chủ sở hữu.

Tin bài liên quan