NLG lùi ngày chốt quyền mua cổ phiếu mới đến 28/2 và nộp tiền mua cổ phiếu mới đến 30/3/2018

NLG lùi ngày chốt quyền mua cổ phiếu mới đến 28/2 và nộp tiền mua cổ phiếu mới đến 30/3/2018

(ĐTCK) HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) vừa công bố Nghị quyết lùi thời hạn cuối cùng cho cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu mới  từ 9/3/2018 đến ngày 30/3/2018.

Theo đó, NLG thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cho cổ đông hiên hữu từ 13/2/2018 thành 28/2/2018. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 9/3/2018 đến ngày 30/3/2018.

Đợt phát hành này NLG phát hành hơn 31 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 18.000 đồng/cổ phần theo tỷ lệ 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới, tương ứng tỷ lệ 20%.

Toàn bố số vốn dự kiến 558 tỷ đồng huy động qua đợt phát hành này sẽ được sử dụng để gia tăng quỹ đất mới cho NLG.

Tin bài liên quan