NO1: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (5%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Tập đoàn 911 (NO1 – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2023

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện:20/12/2023

- Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn 911 địa chỉ: C14 – HH04 đường Lưu Khánh Đàm, KĐT Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/12/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.