Novaland: Lãi ròng quý II/2017 chỉ bằng 1/3 cùng kỳ

Novaland: Lãi ròng quý II/2017 chỉ bằng 1/3 cùng kỳ

(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (NVL – HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2017 với lợi nhuận ròng giảm mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó, kỳ này, tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của NVL đạt hơn 1.423 tỷ đồng, giảm hơn 48,6% so với quý II/2016. Giá vốn hàng bán ở mức hơn 1.072 tỷ đồng, qua đó lợi nhuận gộp ở mức 351 tỷ đồng, giảm hơn 56% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng giảm còn một nửa so với quý II/2016, đạt hơn 762 tỷ đồng, chi phí tài chính chiếm 295,4 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay hơn 255 tỷ đồng.

Các chi phí khác như chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tổng cộng hơn 197,63 tỷ đồng.

Kết quả, quý II năm 2017, NVL đạt hơn 432 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, bằng gần 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương giảm 68,7% (1.384 tỷ đồng). Trong đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 429,9 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, NVL đạt tổng doanh thu hơn 3.333 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế 841,1 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 29% và 26,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra. 

Theo giải trình từ NVL, nguyên nhân khiến lợi nhuận quý này giảm so với cùng kỳ chủ yếu do số lượng bàn giao các sản phẩm bất động sản rơi vào quý II/2017 thấp hơn so với quý II/2016 và chênh lệch giảm khoản ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính từ việc đánh giá lại khoản đầu tư hợp nhất kinh doanh từng giai đoạn của Công ty con.

Tính tới thời điểm 30/6/2017, nợ phải trả của Tập đoàn đang là hơn 29.738 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn hơn 17.011 tỷ đồng, vay nợ dài hạn hơn 12.726 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng hơn  5.497 tỷ đồng lên 42.024 tỷ đồng.

Chỉ tiêu hàng tồn kho tăng gần 5.000 tỷ đồng lên 20.033 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là khoản tăng từ bất động sản đang xây dựng tăng gần 4.000 tỷ đồng lên 19.205 tỷ đồng.

Mới đây nhất, ngày 26/7, Hội đồng quản trị NovaLand vừa thông qua Nghị quyết về việc thay đổi một số nội dung đã gửi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, Tập đoàn sẽ bổ sung thêm nội dung là phát hành công cụ nợ, đồng thời, hủy bỏ nội dung điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2017.

Bên cạnh đó, về kế hoạch phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi, trái phiếu chuyển đổi, Công ty sẽ không thay đổi thời gian, thay vào đó lấy ý kiến thay đổi phương thức phát hành.

Cùng với đó là thay đổi phương thức phát hành cổ phiếu ESOP, thời gian phát hành được giữ nguyên.

Tin bài liên quan