NTC: 6 tháng lãi hơn 74 tỷ đồng

NTC: 6 tháng lãi hơn 74 tỷ đồng

(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính quý II/2017 của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC), trong kỳ, Công ty đạt doanh thu 42 tỷ đồng, tăng 20%; lợi nhuận sau thuế 55,7 tỷ đồng, tăng 202% so với quý II/2016.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, NTC đạt 74,7 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 130% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt 37% kế hoạch năm 2017. Trong kỳ, Công ty ghi nhận hơn 33 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay. Tại thời điểm 30/6/2017, Công ty có 808 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn và 190 tỷ đồng tiền gửi dài hạn.

Theo NTC, trong 6 tháng đầu năm, doanh thu cho thuê cơ sở hạ tầng tăng 20% (tương ứng tăng hơn 7 tỷ đồng) do ghi nhận doanh thu từ hợp đồng cho thuê lại đất mới, tăng từ thu tiền cơ sở hạ tầng hàng năm. Doanh thu hoạt động tài chính tăng hơn 157% (tương ứng tăng hơn 26 tỷ đồng), chủ yếu từ lãi tiền gửi ngân hàng và thu từ cổ tức các khoản đầu tư bên ngoài.

Tin bài liên quan