NUE: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền (6,89%)

Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang (NUE - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/07/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2022

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6,89%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 689 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/08/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại: 84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15 tháng 08 năm 2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,275.28

0.59 (0.05%)

 
VNIndex 1,275.28 0.59 0.05%
HNX 302.59 -0.43 -0.14%
UPCOM 92.84 0.2 0.22%
18/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
14/09/2022
15/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022