Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS) chốt quyền chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS – sàn HNX) cho biết, ngày 22/7 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:15, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới.
Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS) chốt quyền chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu

Trước đó, ĐHCĐ thường niên năm 2022 VGS cũng đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%. Kết thúc năm 2021, doanh thu hợp nhất đạt 6.694 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 156 tỷ đồng lần lượt tăng 1,4% và 84% so với kế hoạch 2021.

Năm 2022, Công ty lên kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 7.000 tỷ đồng, tăng 5% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 125 tỷ đồng, giảm 20% so với thực hiện năm 2021.

Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS) chốt quyền chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu ảnh 1

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của VGS

Trong năm 2022, Công ty tiếp tục kết hợp với các cơ quan ban ngành trong tỉnh Vĩnh Phúc để triển khai công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn II của dự án Việt Đức Legend City, tập trung hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc xây dựng của Dự án. Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm một số Dự án quy mô nhỏ kinh doanh về lĩnh vực Khách sạn hoặc căn hộ cho thuê với mục tiêu đa dạng ngành nghề.

Với Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City, VGS sẽ tiếp tục thực hiện công việc giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng thực hiện dự án với suất đầu tư giai đoạn I 25 ha, tổng suất đầu tư dự kiến 3.000 tỷ đồng. Theo đó, HĐQT sẽ trình kế hoạch tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng giai đoạn II với diện tích 38,2 ha và triển khai san lấp mặt bằng sau khi giải phóng mặt bằng xong và được giao đất từ cơ quan quản lý nhà nước.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/7, cổ phiếu VGS tăng 2,9% lên 17.600 đồng/CP.

Tin bài liên quan