Ống thép Việt Đức (VGS) cả năm 2016 lãi hơn 81,5 tỷ đồng

Ống thép Việt Đức (VGS) cả năm 2016 lãi hơn 81,5 tỷ đồng

(ĐTCK) Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức (VGS – HNX) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2016.

Theo đó, trong quý này, VGS đạt doanh thu thuần hơn 1.433 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2015; giá vốn hàng bán chiếm 1.363,3 tỷ đồng, qua đó, lợi nhuận gộp đạt gần 70 tỷ đồng, tăng mạnh 42,6 % so với cùng kỳ.

Doanh thu từ mảng hoạt động tài chính của Công ty giảm hơn 2,5 tỷ đồng về mức 3,36 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí lãi vay lại tăng thêm 2,36 tỷ đồng, ở mức 9,57 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tổng cộng gần 41 tỷ đồng.

Kết quả, quý IV năm 2016, VGS lãi sau thuế 17,2 tỷ đồng, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Lũy kế cả năm 2016, VGS đạt tổng doanh thu thuần 4.550 tỷ đồng, 81,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 32,7% và 77,5% so với thực hiện năm 2015.

Với kết quả như trên, VGS đã vượt xa con số 3.000 tỷ đồng doanh thu và 38,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế mà kế hoạch đã đề ra.

Tính tới thời điểm 31/12/2016, tổng tài sản của Công ty là 1.520 tỷ đồng, gấp rưỡi so với đầu kỳ. Nợ phải trả, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn cũng đã gấp 1,7 lần đầu kỳ, chiếm 906 tỷ đồng.

Tin bài liên quan