Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Ông Trần Đại Quang tiếp tục được giới thiệu bầu vị trí Chủ tịch nước

(ĐTCK) Sáng nay, kỳ họp thứ 1, Quốc Hội khóa 14 tiếp tục làm việc. Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Theo đó, Ủy Ban thường vụ Quốc Hội trình Quốc Hội xem xét trình Quốc hội bầu ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, ông Trần Văn Túy, Trưởng Ban công tác đại biểu của  Ủy Ban thường vụ Quốc Hội đã có báo cáo kết quả nhân sự  trước Quốc Hội nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và các Ủy viên thường trực.

Buổi chiều Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Đồng thời Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Buồi chiều, chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tiến hành tuyên thệ trực tiếp trên truyền hình.

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 trình bày Tờ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

Theo lịch, sáng ngày mai, 26/7/2016, Chủ tịch nước sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.

Tin bài liên quan