PAN chính thức tham gia vào lĩnh vực bán lẻ

PAN chính thức tham gia vào lĩnh vực bán lẻ

(ĐTCK) CTCP Tập đoàn PAN (mã PAN - HOSE) quyết định thành lập công ty con là CTCP Bán lẻ PAN, qua đó chính thức tham gia vào lĩnh vực bán lẻ. Cùng với nông nghiệp, bán lẻ chính là chiến lược phát triển của PAN trong thời gian tới.

Mục tiêu của PAN là dần chuyển đổi từ một công ty dịch vụ vệ sinh trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp và hàng tiêu dùng, giải quyết vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo đó, HĐQT PAN cũng đã ra quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp tại 02 công ty con là Công ty TNHH Xuyên Thái Bình (Pan Services Hà Nội) và Công ty TNHH Xuyên Thái Bình (Pan Services HCM) cho đối tác Nhật Bản Nihon Housing Company Ltd. Đồng thời, PAN cũng ký hợp đồng liên doanh với đối tác này để quản lý, điều hành 02 công ty trên.

Pan Services Hà Nội và Pan Services HCM là 02 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vệ sinh với vốn điều lệ lần lượt là 10 tỷ đồng và 25 tỷ đồng. Nihon Housing Company Ltd cũng hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vệ sinh và hiện đang niêm yết trên Tokyo Stock Exchange.

Cùng ngày, HĐQT PAN thống nhất sẽ tạm ứng cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 10% dự kiến từ ngày 30/11. Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến trước ngày 1/11, cùng với ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 (hiện PAN có hơn 83 triệu cổ phiếu đang lưu hành). Bên cạnh đó là phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình ESOP đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên thông qua (phát hành tối đa 1,2 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn giá trị sổ sách).

Tin bài liên quan