PDN: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền (20%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2022

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 05/12/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán - Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, địa chỉ: 1B-D3 Khu phố Bình Dương - Phường Long Bình Tân - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 05/12/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (đối với cá nhân), giấy giới thiệu (đối với thể nhân).