PGN: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa (PGN - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2022

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 12% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu ban hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu thập phân sẽ được Công ty hủy bỏ.

- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 160 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu mới tương ứng là: 160 x12%=19,2 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn, số lượng cổ phiếu của cổ đông A nhận được sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 19 cổ phiếu và 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa, thôn Minh Quyết, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,218.1

15.28 (1.25%)

 
VNIndex 1,218.1 15.28 1.25%
HNX 283.87 3.45 1.21%
UPCOM 88.14 1.04 1.18%
28/06/2022
29/06/2022
30/06/2022
01/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
25/07/2022
09/08/2022