Phân bón Bình Điền (BFC): Quý II/2021, lợi nhuận tăng 8,5% lên 81 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Phân bón Bình Điền (Mã chứng khoán BFC - sàn HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
Phân bón Bình Điền (BFC): Quý II/2021, lợi nhuận tăng 8,5% lên 81 tỷ đồng

Theo đó, trong quý II/2021, BFC ghi nhận doanh thu đạt 2.335,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng, lần lượt tăng 41,1% và 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 14,1% về còn 11,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng thêm 32,8 tỷ đồng lên 265,5 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 31,2%, tương ứng giảm 10 tỷ đồng về 22,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng mạnh 54,6%, tương ứng tăng 36 tỷ đồng lên 103,2 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, BFC ghi nhận doanh thu đạt 4.102,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 149,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 61,3% và 88,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2021, BFC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 5.690 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 166 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 185,8 tỷ đồng, doanh nghiệp hoàn thành 111,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản tăng 0,5% so với đầu năm lên 3.072,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.068,6 tỷ đồng, chiếm 34,8% tổng tài sản; tồn kho đạt 987,5 tỷ đồng, chiếm 32,1% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 783 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng tài sản.

Phải thu khách của BFC tới 30/6/2021

Phải thu khách của BFC tới 30/6/2021

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm các khoản phải thu ngắn hạn tăng 88% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 500,1 tỷ đồng lên 1.068,6 tỷ đồng. Doanh nghiệp có thuyết minh chủ yếu là phải thu của khách hàng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/7, cổ phiếu BFC giảm 750 đồng về 27.250 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan