Phiên đầu tuần 9/10 xác lập kỷ lục mới về bán ròng của khối ngoại trên HNX

Phiên đầu tuần 9/10 xác lập kỷ lục mới về bán ròng của khối ngoại trên HNX

(ĐTCK) Trong khi nhà đầu tư nước ngoài hãm mạnh giao dịch mua bán trên sàn HOSE, thì trên sàn HNX, khối này đã có phiên bán ròng đột biến, nâng tổng giá trị bán ròng cả phiên lên con số khá lớn so với các phiên trước, hơn 440 tỷ đồng trong ngày đầu tuần 9/10.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 3,41 triệu đơn vị, tổng giá trị tương ứng 104,8 tỷ đồng, giảm 58% về lượng và 68% về giá trị so với phiên cuối tuần trước 6/10.

Trong khi đó, khối này bán ra với khối lượng 4,3 triệu đơn vị, tổng giá trị tương ứng 152,77 tỷ đồng, giảm 41,78% về lượng và 53,68% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 884.880 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 47,97 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 752.140 đơn vị, tổng giá trị là bán ròng nhẹ 1,36 tỷ đồng.

Hôm nay, cổ phiếu HPG dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh với 390.200 đơn vị, giá trị tương ứng 15,26 tỷ đồng. Đây là cổ phiếu duy nhất được mua ròng hơn chục tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, QCG được mua ròng 295.360 đơn vị, giá trị hơn 5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VJC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất về giá trị với hơn 17 tỷ đồng, tương đương khối lượng 161.940 đơn vị. Tiếp đó, VCB bị bán ròng 14,73 tỷ đồng (373.230 đơn vị).

Còn xét về khối lượng, KBC là mã dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh với 785.110 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 10,76 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 521.659 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 8,65 tỷ đồng, giảm 43,47% về lượng nhưng tăng nhẹ 5,49% về giá trị so với phiên cuối tuần trước ngày 6/10.

Ngược lại, khối này đã bán ra 6,14 triệu đơn vị với tổng giá trị lên tới 406,21 tỷ đồng, tăng gấp nhiều lần so với phiên trước đó chỉ bán ra 924.801 đơn vị, giá trị 20,12 tỷ đồng.

Như vậy, khối này đã bán ròng 5,62 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 397,56 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên trước chỉ bán ròng 2.081 đơn vị, giá trị 11,92 tỷ đồng và đây cũng là phiên bán ròng kỷ lục nhất trên sàn HNX trong năm nay.

Hôm nay, nhà đầu tư ngoại tiếp tục mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HUT với khối lượng 200.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 2,35 tỷ đồng.

Tiếp đó, SJC được mua ròng 53.100 đơn vị, giá trị hơn 715 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, NTP là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 5,29 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 390,91 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, PVS cách khá xa khi bị bán ròng 532.900 đơn vị, giá trị tương ứng 8,47 tỷ đồng. Tiếp đó, SHS bị bán ròng 174.900 đơn vị, giá trị 3,25 tỷ đồng. Còn lại các mã khác chỉ bị bán ròng trên dưới 100 triệu đồng.

Trên sàn UPCoM, khối ngoại mua vào 75.315 đơn vị, giá trị 3,57 tỷ đồng, giảm mạnh 79% về lượng và 78,76% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối ngoại bán ra 28.900 đơn vị, giảm 51,2% so với phiên trước; với tổng giá trị xấp xỉ phiên trước đạt 1,15 tỷ đồng.

Như vậy, trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 46.415 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 2,42 tỷ đồng, cung giảm mạnh hơn 84% cả về lượng và giá trị so với phiên trước đó.

Cổ phiếu KDF tiếp tục dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh với khối lượng mua ròng 21.800 đơn vị, giá trị 1,26 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là KGU được mua ròng 11.000 đơn vị, giá trị hơn 540 triệu đồng.

Trái lại, khối này bán ròng 10 mã, trong đó HVN tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 8.700 đơn vị, giá trị hơn 244 triệu đồng. Tiếp đó, BTD bị bán ròng 2.400 đơn vị, giá trị hơn 49 triệu đồng.

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 9/10, khối ngoại đã bán ròng 6,45 triệu đơn vị với tổng giá trị lên tới 443,11 tỷ đồng; trong khi phiên trước mua ròng 1,05 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng 2,37 tỷ đồng.

Tin bài liên quan