Phong Phú: dự phòng nợ khó đòi lên tới hơn 100 tỷ đồng

(ĐTCK) Tổng CTCP Phong Phú vừa công bố BCTC tổng hợp năm 2014 đã kiểm toán. Theo đó, doanh thu đạt 3.484 tỷ đồng, tăng 126% so với năm 2013; lợi nhuận trước thuế 107,4 tỷ đồng, giảm 5%.

Ảnh Internet

Ảnh Internet

Đáng chú ý, khoản nợ phải thu ngắn hạn của Tổng công ty đến 31/12/2014 tăng từ 507 tỷ đồng lên 917,3 tỷ đồng, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng 43% so với cùng kỳ, từ 70,1 tỷ đồng lên 101,2 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Tổng công ty tăng 102%, từ 1.395 tỷ đồng lên 2.822 tỷ đồng, trong đó vay và nợ ngắn hạn tăng 76%, từ 844 tỷ đồng lên 1.488 tỷ đồng.  

Tin bài liên quan