PHS: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền (3%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (Mã chứng khoán: PHS - UPCoM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2024

Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Thời gian thực hiện: 23/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở và Chi nhánh của CTCP Chứng khoán Phú Hưng. Địa chỉ: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 23/07/2024 và xuất trình căn cước công dân hoặc hộ chiếu.