Phú Yên yêu cầu bàn giao toàn bộ mặt bằng cao tốc chậm nhất vào ngày 27/4

0:00 / 0:00
0:00
Dự án cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Phú Yên còn 430 m chưa bàn giao mặt bằng. Chủ tịch tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương phải tập trung kiên quyết xử lý, bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại trong cuối tháng 4.
Phú Yên yêu cầu bàn giao toàn bộ mặt bằng cao tốc chậm nhất vào ngày 27/4

Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến việc khẩn trương hoàn thành bàn giao mặt bằng phục vụ thi công Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn trên địa phận tỉnh (gọi tắt là dự án cao tốc).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu UBND các địa phương gồm Sông Cầu, Tuy An, Tuy Hòa, Phú Hòa, Tây Hòa, Đông Hòa xác định công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cao tốc trong thời điểm hiện nay là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách; khẩn trương thực hiện các giải pháp khắc phục mọi khó khăn, vướng mắc, tập trung kiên quyết xử lý, bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại cho chủ đầu tư chậm nhất đến hết ngày 27/4/2024.

Dự án Cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Phú Yên, đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh vướng mặt bằng liên quan đến các hộ dân.

Dự án Cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Phú Yên, đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh vướng mặt bằng liên quan đến các hộ dân.

Thị ủy Sông Cầu, huyện ủy các địa phương gồm Tuy An, Phú Hòa, Tây Hòa, Đông Hòa được đề nghị tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các nội dung liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân hoàn thành bàn giao dứt điểm mặt bằng, xem đây là công tác trọng tâm trong thời gian này.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng đề nghị Ban Quản lý dự án 7, Ban Quản lý dự án 85 (đơn vị chủ đầu tư) tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, xác định đường găng tiến độ, ưu tiên tập trung nguồn lực, giải pháp để tháo gỡ khó khăn; chỉ đạo các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị thi công tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng nhằm tạo sự tin tưởng, đồng thuận của người dân; đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ…

Theo UBND tỉnh Phú Yên, đến ngày 23/4/2024, các địa phương đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư 89,74/90,12 km, đạt 99,59%. Trong đó, huyện Tuy An đã bàn giao 100% mặt bằng (cho đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh); TP. Tuy Hòa đã bàn giao 100% mặt bằng.

Phần khối lượng còn lại 430 m (khoảng 0,41%), theo UBND tỉnh Phú Yên là không lớn nhưng độ phức tạp cao.

Cụ thể, thị xã Sông Cầu còn 3 hộ chưa bàn giao mặt bằng, dài khoảng 150 m; huyện Tuy An còn 30 m chưa giao mặt bằng (ngày 23/4/2024 địa phương hỗ trợ bàn giao mặt bằng); huyện Phú Hòa còn 1 hộ có điện năng lượng mặt trời cơ bản thống nhất phương án giải phóng mặt bằng nhưng chưa tháo dỡ, dài khoảng 40 m.

Thị xã Đông Hòa còn 4 hộ chưa thống nhất bàn giao ở nút giao Quốc lộ 29 và nút giao Quốc lộ 1 - Hòa Tâm, dài khoảng 120 m; huyện Tây Hòa còn vướng 1 hộ khoảng 56 m2 chưa bàn giao (nhưng thuộc giai đoạn 2 của cao tốc).

Tin bài liên quan