PMW: Ngày GDKHQ nhận cổ tức còn lại năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền (10%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (Mã chứng khoán: PMW - UPCoM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2024

Lý do mục đích: Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Trong đó:

+ Chi trả cổ tức còn lại năm 2023: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

+ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thanh toán: 18/07/2024- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

Thanh toán bằng chuyển khoản: Tất cả các cổ đông đã đăng ký chuyển khoản sẽ nhận cổ tức qua tài khoản từ ngày 18/07/2024

Thanh toán bằng tiền mặt: Vào giờ hành chính từ ngày 18/07/2024, tại Phòng Tài chính - Kế toán CTCP Cấp nước Phú Mỹ, địa chỉ: 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BR-VT. Khi đến nhận cổ tức, người sở hữu hoặc người nhận ủy quyền phải xuất trình giấy CMND/CCCD, sổ chứng nhận cổ phần, giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định