PMW: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 (12%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Cấp nước Phú Mỹ (PMW – UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2023

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện : 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Thời gian thực hiện : 20/12/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: · Thanh toán bằng chuyển khoản: tất cả cổ đông đã đăng ký chuyển khoản sẽ nhận cổ tức qua tài khoản từ ngày 20/12/2023; · Thanh toán bằng tiền mặt: vào giờ hành chính từ ngày 20/12/2023, tại: Phòng Tài chính – Kế toán – Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ, địa chỉ: 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, tỉnh BR-VT;