Protrade (PRT): Quý IV/2020 lợi nhuận đạt 101,5 tỷ đồng, tăng gần 23%

Protrade (PRT): Quý IV/2020 lợi nhuận đạt 101,5 tỷ đồng, tăng gần 23%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP (Protrade - mã chứng khoán: PRT - UPCoM) công bố tình hình kinh doanh năm 2020.

Theo đó, trong quý IV/2020, Protrade ghi nhận doanh thu đạt 246,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 101,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 23,6% và tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 15,5% lên 15,6%.

Trong kỳ, mặc dù lợi nhuận gộp giảm 23,2% về còn 38,4 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính giảm 95,4% về còn 1,3 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 21,7% so với cùng kỳ lên 79,6 tỷ đồng. Do đó, giúp doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận tăng trong quý IV/2020.

Doanh nghiệp có thuyết minh mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tuy nhiên các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất như CTCP May mặc Bình Dương, Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam, CTCP Hưng Vượng đã bắt đầu phục hồi hoạt động trong quý III và IV/2020. Do đó, phần đóng góp của các công ty liên kết trong quý IV/2020 tăng so với cùng kỳ.

Ngoài ra, chi phí tài chính giảm trong quý IV/2020 do tổng công ty đã thanh toán tiền vay từ ngân hàng BIDV và các khoản vay trong nội bộ tập đoàn với số tiền hơn 900 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2020, Protrade ghi nhận doanh thu đạt 961,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 325,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 42,5% và tăng 8% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp đã hoàn thành tới 186,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Điểm đáng lưu ý trong năm 2020 là doanh thu tài chính tăng tới 143,5% lên 108,1 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp thuyết minh doanh thu tài chính trong năm 2020 tăng hơn 64 tỷ đồng so với năm 2019 chủ yếu do chênh lệch tăng giữa giá trị hợp lý so với giá trị sổ sách 57,7 tỷ đồng khi công ty mua thêm 10,5% cổ phần tại CTCP Cao su Dầu Tiếng Việt Lào vào cuối năm 2020.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 1.601,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 174,4 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của Protrade tăng 13,3% so với đầu năm lên 6.429,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 2.185,9 tỷ đồng, chiếm 34% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 863,3 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 847,2 tỷ đồng, chiếm 13,2% tổng tài sản; tồn kho đạt 759,7 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 601 tỷ đồng, chiếm 9,3% tổng tài sản.

Bên cạnh đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn đã giảm 21,6% so với đầu năm về 383,5 tỷ đồng và chiếm 6% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/2, cổ phiếu PRT tăng 800 đồng lên 14.200 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan