PTB: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 (đợt 2) bằng tiền mặt (10%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Phú Tài (Mã chứng khoán: PTB - HOSE)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2024

Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 (đợt 2) bằng tiền mặt tỷ lệ 10%

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt từ ngày 30/07/2024 tại Công ty cổ phần Phú Tài (địa chỉ tầng 1, Tòa nhà Phú Tài Building, số 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), khi làm thủ tục phải có sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân.