PTO: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (6%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Dịch vụ - Xây dựng công trình Bưu điện (PTO – UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/11/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2023

Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thanh toán: 08/12/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức 49 Bis, Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/12/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.