PV Oil (OIL) báo lãi 190,6 tỷ đồng trong quý I/2021

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (Mã chứng khoán: OIL - UPCoM) công bố báo cáo tài chính quý I/2021.
PV Oil (OIL) báo lãi 190,6 tỷ đồng trong quý I/2021

Theo đó, trong quý I/2021, PV Oil ghi nhận doanh thu đạt 11.767,8 tỷ đồng, giảm 33,5% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 190,6 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 537,7 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 0,4% lên 6,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 1.115,1% so với cùng kỳ lên 778,9 tỷ đồng; lợi nhuận tài chính tăng 57,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 20,7 tỷ đồng lên 56,8 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết là 8,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 15,1 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 26,8 tỷ đồng lên 212,5 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Được biết, trong năm 2021, PV Oil đặt kế hoạch doanh thu 55.750 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 320 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 59,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của OIL tăng 7,2% so với đầu năm lên 23.670,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 8.335,7 tỷ đồng, chiếm 35,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 7.071 tỷ đồng, chiếm 29,9% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 3.744,2 tỷ đồng, chiếm 15,8% tổng tài sản; tồn kho đạt 2.348,6 tỷ đồng, chiếm 9,9% tổng tài sản.

Trong kỳ, các khoản phải thu tăng 44,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.165,2 tỷ đồng lên 7.071 tỷ đồng; tồn kho tăng 28,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 521,1 tỷ đồng lên 2.348,6 tỷ đồng và đây chính là hai khoản mục dẫn tới dòng tiền âm kỷ lục.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/5, cổ phiếu OIL tăng 1.000 đồng lên 13.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan