PVC (mã PVX) trình cổ đông phương án tái cơ cấu

PVC (mã PVX) trình cổ đông phương án tái cơ cấu

(ĐTCK) ĐHCĐ Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tới. Một trong những nội dung quan trọng được HĐQT Công ty xin ý kiến đại hội là phương án tái cơ cấu TCT giai đoạn đến 2015.

Cụ thể, Công ty mẹ sẽ trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp; thực hiện vai trò định hướng hoạt động cho các công ty trực thuộc; thoái toàn bộ vốn đầu tư tại các đơn vị không thuộc chuỗi ngành nghề hoạt động chính của PVC.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ PVC theo báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán 2013 là -1.622 tỷ đồng. PVC lỗ nặng do trước đây Công ty mẹ thường nhận dự án và ký hợp đồng chuyển cho các công ty con thực hiện, đồng thời bảo lãnh vay vốn cho các công ty con.

Năm 2014, PVC dự kiến có nguồn thu từ việc thi công một loạt công trình dự án trọng điểm của Tập đoàn/đơn vị thành viên như dự án nhiệt điện Thái Bình 2, nhiệt điện Quảng Trạch 1,  nhiệt điện Long Phú 1, Viện Dầu khí phía Nam… 

Tin bài liên quan