PVC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền (4,5%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/12/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/12/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)

- Thời gian thực hiện: 24/12/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính kế toán, Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí, tầng 6, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội bắt đầu từ ngày 24/12/2021 vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, yêu cầu người sở hữu chứng khoán xuất trình chứng minh nhân dân (bản gốc).