PVcomBank đạt lợi nhuận trước thuế 129 tỷ đồng

PVcomBank đạt lợi nhuận trước thuế 129 tỷ đồng

(ĐTCK) Theo ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng giám đốc PVcomBank, đến 31/12/2014, tổng tài sản của PVcomBank đạt 102.000 tỷ đồng, tăng 1.350 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2013. 

Doanh thu năm 2014 đạt  6.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 129 tỷ đồng (100% kế hoạch năm). Tuy lợi nhuận về đích, song doanh thu của Ngân hàng chưa đạt kế hoạch năm.

PVcomBank đặt mục tiêu là ngân hàng xếp thứ 7 về quy mô và tài sản vào năm 2020 trong hệ thống các ngân hàng thương mại của Việt Nam. Năm 2014, PVcomBank đã đẩy mạnh cơ cấu danh mục đầu tư cổ phiếu, tăng đầu tư trái phiếu chính phủ. Ước tính, ngân hàng này đã thu hồi hàng nghìn tỷ đồng từ việc chuyển nhượng cổ phần, dự án và các khoản ủy thác đầu tư.

Một trong những thế mạnh của PVcomBank là nghiệp vụ thu xếp ngoại tệ cho các doanh nghiệp lớn trong ngành dầu khí. Một số dự án Ngân hàng thu xếp vốn tiêu biểu như Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Long Phú 1 và Vũng Áng với tổng giá trị cam kết là 2,7 tỷ USD.  

Tin bài liên quan