PVI đạt tổng doanh thu 7.583,7 tỷ đồng, hoàn thành 107,8% kế hoạch 9 tháng

PVI đạt tổng doanh thu 7.583,7 tỷ đồng, hoàn thành 107,8% kế hoạch 9 tháng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tin từ Bảo hiểm PVI cho biết, kết thúc 9 tháng đầu năm 2021 đạt tổng doanh thu 7.583,7 tỷ đồng, hoàn thành 107,8% kế hoạch 9 tháng và 79,2% kế hoạch năm 2021, tăng trưởng 10,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tính riêng bảo hiểm gốc, doanh thu tăng trưởng 10,1% so với 9 tháng đầu năm 2020.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2021 của Bảo hiểm PVI đạt 686,6 tỷ đồng, tăng trưởng 20,1% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 161,9% kế hoạch 9 tháng, 106,4% kế hoạch năm.

3 tháng cuối năm 2021, Bảo hiểm PVI tập trung áp dụng các biện pháp linh hoạt, hiệu quả để phấn đấu đạt mốc doanh thu 10.000 tỷ đồng; đẩy mạnh phát triển kênh thương mại điện tử; tái tục các hợp đồng tái bảo hiểm đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Tin bài liên quan