PVPower (POW): Quý IV/2020 lợi nhuận đạt 1.006,3 tỷ đồng, tăng gần 159%

PVPower (POW): Quý IV/2020 lợi nhuận đạt 1.006,3 tỷ đồng, tăng gần 159%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PVPower, mã chứng khoán: POW - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý IV/2020.

Theo đó, trong quý IV/2020, PVPower ghi nhận doanh thu đạt 7.914,2 tỷ đồng, bằng 86,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 1.006,3 tỷ đồng, tăng 158,9% so với quý IV/2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh từ 13,9% lên 21,8%.

PVPower thuyết minh lợi nhuận quý IV/2020 tăng 156,9% so với cùng kỳ do trong kỳ công ty mẹ ghi nhận khoản thu từ chênh lệch tỷ giá do thực hiện Hợp đồng mua bán điện Dự án Nhà máy điện Vũng Áng 1 trong năm 2016 và năm 2017.

Lũy kế năm 2020, PVPower ghi nhận doanh thu đạt 29.709,5 tỷ đồng, bằng 84% thực hiện trong năm 2019 và lợi nhuận sau thuế đạt 2.493,3 tỷ đồng, bằng 86,6% thực hiện trong năm 2019. Như vậy, năm 2020, PVPower đã vượt tới 22% kế hoạch lợi nhuận năm.

Được biết, trong năm 2020,30 doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 35.448,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 2.043,8 tỷ đồng.

Bên cạnh lợi nhuận khả quan, trong năm 2020 dòng tiền hoạt động kinh doanh chính tăng 59,5% so với năm 2019, tương ứng tăng thêm 2.951,3 tỷ đồng lên 7.908,3 tỷ đồng. Nhờ dòng tiền hoạt động kinh doanh mà trong năm tài chính PVPower đã trả bớt nợ vay và trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Tính tới 31/12/2020, PVPower ghi nhận tổng tài sản giảm nhẹ 3,4% về còn 53.815,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 34.614,5 tỷ đồng, chiếm 64,3% tổng tài sản; tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 7.858,3 tỷ đồng, chiếm 14,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 7.126,3 tỷ đồng, chiếm 13,2% tổng tài sản.

So với đầu năm, PVPower đã giảm được tới 4.893 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và dài hạn về còn 12.623,8 tỷ đồng, chiếm 23,5% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/01, cổ phiếu POW giảm nhẹ 50 đồng về 11.900 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan