QH062129: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2021

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Mã chứng khoán: QH062129

- Loại chứng khoán: Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2021

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 109.000 đồng

- Ngày thanh toán: 18/10/2021

VNIndex

1,145.48

1.86 (0.16%)

 
VNIndex 1,145.48 1.86 0.16%
HNX 252.28 -0.07 -0.03%
UPCOM 85.84 -0.87 -1.01%