QHW: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (12%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (QHW - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/10/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán:18/10/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng công ty từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần bắt đầu từ ngày 18/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu có hiệu lực.