QLT: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (30,65%)

CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 (QLT - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/07/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/08/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 30,65%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.065 đồng)

- Thời gian thực hiện: 13/08/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán- tài chính CTCP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 10 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 13/08/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,217.13

14.31 (1.18%)

 
VNIndex 1,217.13 14.31 1.18%
HNX 283.71 3.29 1.16%
UPCOM 88.14 1.04 1.18%
28/06/2022
29/06/2022
30/06/2022
01/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
25/07/2022
09/08/2022