QNW: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 và 2021 bằng tiền (3,42%)

QNW: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 và 2021 bằng tiền (3,42%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi (QNW - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/08/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 và 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 3,42%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 342 đồng). Trong đó:

+ Cổ tức năm 2020: 1,24%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 124 đồng)

+ Cổ tức năm 2021: 2,18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 218 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/08/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.