Quảng Nam sẽ xử lý trách nhiệm nếu chậm giải ngân vốn đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
Tỉnh Quảng Nam đặt mốc thời gian cụ thể để giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2022; xử lý trách nhiệm và kiên quyết điều chuyển vốn những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp.
Dự án khơi thông sông Cổ Cò qua địa bàn tỉnh Quảng Nam đang được triển khai.

Dự án khơi thông sông Cổ Cò qua địa bàn tỉnh Quảng Nam đang được triển khai.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Theo kế hoạch này, tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đạt 100%.

Trong đó yêu cầu, đến hết ngày 30/9/2022 đạt trên 60%; đến hết ngày 31/12/2022 đạt trên 90%; riêng kế hoạch vốn năm 2021 được cấp thẩm quyền cho kéo dài thời hạn giải ngân sang năm 2022 đạt 100% và đến hết ngày 31/01/2023 giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch vốn năm 2022.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu, đối với những dự án khởi công mới năm 2022 đã được HĐND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư và UBND tỉnh đã giao chủ đầu tư, đến ngày 31/3/2022, nếu chưa được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án sẽ điều chuyển, cắt giảm kế hoạch vốn năm 2022. Đối với những dự án khởi công mới năm 2022 được HĐND tỉnh thống nhất về kế hoạch đầu tư công năm 2022 thì đến ngày 31/5/2022, nếu chưa được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án sẽ điều chuyển, cắt giảm kế hoạch vốn năm 2022.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì tổng hợp, tham mưu điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh; điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2022 phần vốn tỉnh vay lại, hoàn trả Trung ương vốn nước ngoài ngân sách Trung ương cấp phát. Cụ thể từ ngày 1/7/2022, căn cứ vào tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn và đề nghị của các chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động tham mưu UBND tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022. Từ ngày 1/9/2022, đối với kế hoạch vốn năm 2022 ngân sách Trung ương, đến hết ngày 30/8/2022 dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60%, sẽ cắt giảm, điều chuyển cho các dự án khác có hồ sơ giải ngân ngay sau khi bổ sung kế hoạch vốn hoặc nộp trả về ngân sách Trung ương.

Đối với kế hoạch vốn năm 2022 ngân sách tỉnh, trường hợp các dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 tại dự toán đầu năm nhưng đến hết ngày 30/8/2022 giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn đã bố trí; chủ đầu tư không có văn bản báo cáo giải trình, đề nghị xử lý vướng mắc giải ngân chậm sẽ cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 sang cho các dự án khác…

Để đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn thành công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2022.

Quảng Nam sẽ xử lý trách nhiệm nếu chậm giải ngân vốn đầu tư công ảnh 1
Tỉnh Quảng Nam sẽ điều chuyển vốn những dự án giải ngân chậm.

Chủ tịch Tỉnh sẽ trực tiếp làm việc với các Sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư để kiểm tra đôn đốc, đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn thành công trình sử dụng vốn nhà nước năm 2022; xác định và xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chậm thực hiện các thủ tục giải ngân vốn đầu tư công.

Theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của Quảng Nam là hơn 5.861 tỷ đồng. Cụ thể, nguồn ngân sách địa phương là 4.457 tỷ đồng; nguồn ngân sách Trung ương là 1.404 tỷ đồng.

Trong năm 2021, tỉnh Quảng Nam đã rà soát, điều chuyển gần 1.491 tỷ đồng vốn ngân sách đã phân bổ để bổ sung cho các dự án đã quyết toán, hoàn thành, các dự án đang triển khai đã có khối lượng, có nhu cầu vốn.

Tin bài liên quan